Diller

Koordinatörler

Koordinatörlük Koordinatör Dahili
Erasmus 

Hemşirelik Bölümü : Dr. Öğretim Üyesi Pınar SOYLAR

Besleneme ve Diyetetik Bölümü : Dr. Öğretim Üyesi Bircan ULAŞ KADIOĞLU

Ebelik Bölümü : Dr. Öğretim Üyesi Evrim ÇELEBİ 

 

8297

4574

4585

Farabi

Hemşirelik Bölümü : Dr. Öğretim Üyesi Pınar SOYLAR

Beslenme ve Diyetetik Bölümü : Dr. Öğretim Üyesi Bircan ULAŞ KADIOĞLU

Ebelik Bölümü: Dr. Öğretim Üyesi Evrim ÇELEBİ

 

8297

4574 

4578

 

İntörnlük (Hemşirelik)

Koordinatör :  Dr. Öğretim ÜyesiPınar SOYLAR

Ders Koordinatörü :  Öğr. Gör. Dilek GÜNEŞ DAĞ

                                 Öğr. Gör. Özlem İKDE ÖNER

Ders Sekreteri : Arş Gör. Nurdilan ŞENER

8297

4549 

4552

4586

İntörnlük (Ebelik) Prof. Dr. Nursel AKSIN 4579

 

 

Türkçe